Dlaczego SKOK to najlepszy wybór?


 

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe nie są bankami ani parabankami.

argaiv1585

Ich funkcjonowanie regulowane jest ustawą o SKOK z dnia 5 listopada 2009r . Kasy objęte są nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, która reguluje ich działalność.

Kasy nie są powiązane kapitałowo z zagranicznymi bankami ani innymi instytucjami kredytowymi

Swoją działalność opierają wyłącznie na kapitale polskim i są własnością swoich członków.  

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe mają bardzo dobrą płynność. Nie inwestują wolnych środków w jakiekolwiek ryzykowne instrumenty finansowe.

Za to tworzą rezerwy płynne w równowartości nie niższej niż 10% funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego ulokowane tak, aby środki te były łatwo zamienne na gotówkę.

Kasy mają zdywersyfikowany portfel kredytowy i depozytowy.

Kasy opierają swoją działalność na dużej liczbie niewielkich depozytów oraz podobnej strukturze kredytów. Dlatego ryzyko związane z rodzajem kredytowania nie jest duże.

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe na całym świecie mają się bardzo dobrze!

Nawet w dobie kryzysu w USA, amerykańskie odpowiedniki polskich SKOK-ów nie tracą płynności finansowej. Są ostoją spokoju na rynku finansowym.


Źródło: Andrzej Dunajski - Rzecznik Prasowy Kasy Krajowej SKOK

 
partnerzy

Copyright © SKOK "Boże Dary" Wszelkie prawa zastrzeżone