SKOK „Boże Dary” realizuje proces przeniesienia rachunku płatniczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych.

argaiv1585

 

Rachunek przeznaczony jest dla osób, dla których żaden dostawca usług płatniczych, w ramach działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie prowadzi innego rachunku płatniczego w walucie polskiej umożliwiającego wykonywanie transakcji płatniczych.

Rachunek umożliwia: otrzymywanie wpływów z tytułu dochodów lub świadczeń, opłacanie rachunków, nabywanie towarów i usług (także przez Internet), w tym za pośrednictwem polecenia zapłaty, polecenia przelewu.

  • Opłata za prowadzenie rachunku wynosi 0,00zł,

  • Oprocentowanie rachunku wynosi 0,00 %,

  • SKOK „Boże Dary” pobiera opłaty za wykonanie każdej następnej krajowej transakcji płatniczej (tj. polecenia przelewu) po wykonaniu w ciągu miesiąca nieodpłatnie 5-ciu takich transakcji zleconych przez konsumenta,

  • Możliwość otrzymania karty płatniczej SKOK Visa,

  • Rachunek może również być z dostępem do usługi eSKOK,

  • Z rachunkiem nie mogą być powiązane żadne produkty kredytowe.

 

Dla klientów naszej Kasy mamy propozycję otwarcia bądź zamiany standardowego konta IKS na IKS Plus

IKS Plus jest kontem oszczędnościowym z funkcją rozliczeniową.

IKS Plus to możliwość:

- realizacji stałych i jednorazowych zleceń płatniczych

- zaciągnięcia pożyczki - linii odnawialnej w IKS Plus

- posiadania karty SKOK VISA

Oprocentowanie 0,5% w skali roku.

 

Najbardziej popularny, wysoko oprocentowany rachunek osobisty. Prowadzony jest w celu gromadzenia środków pieniężnych członków SKOK i przeprowadzania na ich zlecenie rozliczeń finansowych.

Oprocentowanie 1% w stosunku rocznym, z miesięczną kapitalizacją odsetek.

Dodatkowo posiadając konto ROR możesz korzystać z:

- preferencyjnej linii pożyczkowej

- karty SKOK VISA

- przelewów już od 50 gr !

- eSKOK (dostęp do konta ROR przez INTERNET)

 


partnerzy

Copyright © SKOK "Boże Dary" Wszelkie prawa zastrzeżone