Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy

Najbardziej popularny, wysoko oprocentowany rachunek osobisty. Prowadzony jest w celu gromadzenia środków pieniężnych członków SKOK i przeprowadzania na ich zlecenie rozliczeń finansowych.

Oprocentowanie 1% w stosunku rocznym, z miesięczną kapitalizacją odsetek.

Dodatkowo posiadając konto ROR możesz korzystać z:

- preferencyjnej linii pożyczkowej

- karty SKOK VISA

- przelewów już od 50 gr !

- eSKOK (dostęp do konta ROR przez INTERNET)

Indywidualne Konto Spółdzielcze IKS PLUS

Dla klientów naszej Kasy mamy propozycję otwarcia bądź zamiany standardowego konta IKS na IKS Plus

IKS Plus jest kontem oszczędnościowym z funkcją rozliczeniową.

IKS Plus to możliwość:

- realizacji stałych i jednorazowych zleceń płatniczych

- zaciągnięcia pożyczki - linii odnawialnej w IKS Plus

- posiadania karty SKOK VISA

Oprocentowanie 0,5% w skali roku.

Przeniesienie rachunku płatniczego

SKOK „Boże Dary” realizuje proces przeniesienia rachunku płatniczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych.

Podstawowy Rachunek Płatniczy

Rachunek przeznaczony jest dla osób, dla których żaden dostawca usług płatniczych, w ramach działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie prowadzi innego rachunku płatniczego w walucie polskiej umożliwiającego wykonywanie transakcji płatniczych.

Rachunek umożliwia: otrzymywanie wpływów z tytułu dochodów lub świadczeń, opłacanie rachunków, nabywanie towarów i usług (także przez Internet), w tym za pośrednictwem polecenia zapłaty, polecenia przelewu.

  • Opłata za prowadzenie rachunku wynosi 0,00zł,

  • Oprocentowanie rachunku wynosi 0,00 %,

  • SKOK „Boże Dary” pobiera opłaty za wykonanie każdej następnej krajowej transakcji płatniczej (tj. polecenia przelewu) po wykonaniu w ciągu miesiąca nieodpłatnie 5-ciu takich transakcji zleconych przez konsumenta,

  • Możliwość otrzymania karty płatniczej SKOK Visa,

  • Rachunek może również być z dostępem do usługi eSKOK,

  • Z rachunkiem nie mogą być powiązane żadne produkty kredytowe.

Informacja o wysokości stóp procentowych NBP oraz odsetek ustawowych obowiązujących od 01.01.2016r.
Stopa lombardowa NBP 2,50%
Stopa referencyjna NBP 1,50%
Odsetki ustawowe 5,00%
Odsetki maksymalne wynikające z czynności prawnej ≤10,00%
Odsetki za opóźnienie(umowne) ≤14,00%
Odsetki ustawowe za opóźnienie 7,00%
Odsetki maksymalne za opóźnienie ≤14,00%
Jeżeli chcesz być informowany o nowościach i promocjach wyślij nam swój adres e-mail
partnerzy

Copyright © SKOK "Boże Dary" Wszelkie prawa zastrzeżone