Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy

Najbardziej popularny, wysoko oprocentowany rachunek osobisty. Prowadzony jest w celu gromadzenia środków pieniężnych członków SKOK i przeprowadzania na ich zlecenie rozliczeń finansowych.

Oprocentowanie 1% w stosunku rocznym, z miesięczną kapitalizacją odsetek.

Dodatkowo posiadając konto ROR możesz korzystać z:

- preferencyjnej linii pożyczkowej

- karty SKOK VISA

- przelewów już od 50 gr !

- eSKOK (dostęp do konta ROR przez INTERNET)

Indywidualne Konto Spółdzielcze IKS PLUS

Dla klientów naszej Kasy mamy propozycję otwarcia bądź zamiany standardowego konta IKS na IKS Plus

IKS Plus jest kontem oszczędnościowym z funkcją rozliczeniową.

IKS Plus to możliwość:

- realizacji stałych i jednorazowych zleceń płatniczych

- zaciągnięcia pożyczki - linii odnawialnej w IKS Plus

- posiadania karty SKOK VISA

Oprocentowanie 0,5% w skali roku.

Informacja o wysokości stóp procentowych NBP oraz odsetek ustawowych obowiązujących od 01.01.2016r.
Stopa lombardowa NBP 2,50%
Stopa referencyjna NBP 1,50%
Odsetki ustawowe 5,00%
Odsetki maksymalne wynikające z czynności prawnej ≤10,00%
Odsetki za opóźnienie(umowne) ≤14,00%
Odsetki ustawowe za opóźnienie 7,00%
Odsetki maksymalne za opóźnienie ≤14,00%
Jeżeli chcesz być informowany o nowościach i promocjach wyślij nam swój adres e-mail
partnerzy

Copyright © SKOK "Boże Dary" Wszelkie prawa zastrzeżone