Dlaczego SKOK to najlepszy wybór?


 

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe nie są bankami ani parabankami.

argaiv1150

Ich funkcjonowanie regulowane jest ustawą o SKOK z dnia 5 listopada 2009r . Kasy objęte są nadzorem Komisji Nadzoru Finansowego, która reguluje ich działalność.

Kasy nie są powiązane kapitałowo z zagranicznymi bankami ani innymi instytucjami kredytowymi

Swoją działalność opierają wyłącznie na kapitale polskim i są własnością swoich członków.  

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe mają bardzo dobrą płynność. Nie inwestują wolnych środków w jakiekolwiek ryzykowne instrumenty finansowe.

Za to tworzą rezerwy płynne w równowartości nie niższej niż 10% funduszu oszczędnościowo-pożyczkowego ulokowane tak, aby środki te były łatwo zamienne na gotówkę.

Kasy mają zdywersyfikowany portfel kredytowy i depozytowy.

Kasy opierają swoją działalność na dużej liczbie niewielkich depozytów oraz podobnej strukturze kredytów. Dlatego ryzyko związane z rodzajem kredytowania nie jest duże.

Spółdzielcze Kasy Oszczędnościowo-Kredytowe na całym świecie mają się bardzo dobrze!

Nawet w dobie kryzysu w USA, amerykańskie odpowiedniki polskich SKOK-ów nie tracą płynności finansowej. Są ostoją spokoju na rynku finansowym.


Źródło: Andrzej Dunajski - Rzecznik Prasowy Kasy Krajowej SKOK

 

Informacja o wysokości stóp procentowych NBP oraz odsetek ustawowych obowiązujących od 01.01.2016r.
Stopa lombardowa NBP 2,50%
Stopa referencyjna NBP 1,50%
Odsetki ustawowe 5,00%
Odsetki maksymalne wynikające z czynności prawnej ≤10,00%
Odsetki za opóźnienie(umowne) ≤14,00%
Odsetki ustawowe za opóźnienie 7,00%
Odsetki maksymalne za opóźnienie ≤14,00%
Jeżeli chcesz być informowany o nowościach i promocjach wyślij nam swój adres e-mail
partnerzy

Copyright © SKOK "Boże Dary" Wszelkie prawa zastrzeżone