Nasz SKOK


Jak powstaliśmy?

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa "Boże Dary" powstała w marcu 1994 r. na terenie Kopalni Węgla Kamiennego "Murcki" w Katowicach. W początkach swojego istnienia działała pod nazwą Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo - Kredytowa przy KWK "Murcki", ze względu na to, że naszymi klientami byli wyłącznie pracownicy kopalni.

argaiv1150

Wraz z dalekosiężnymi planami rozwoju Zebranie Przedstawicieli Kasy podjęło w 2000 r. decyzję o zmianie nazwy ze SKOK przy KWK "Murcki" na SKOK "Boże Dary", a działalność została rozszerzona o większe grono klientów. Również w 2000 r. został otwarty pierwszy punkt kasowy poza Centralą, który szybko zyskał uznanie. Dlatego podjęto decyzję o dalszej ekspansji i otwieraniu kolejnych punktów kasowych.

Obecnie w strukturze SKOK "Boże Dary" działa 15 punktów kasowych.

Jak zostać członkiem SKOK-u?

Członkami Kasy mogą zostać osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące pracownikami zakładów pracy, emerytami, rencistami, członkami organizacji społecznych bądź zawodowych.

 

Aby zostać członkiem Spółdzielczej Kasy Oszczednościowo - Kredytowej "Boże Dary" wystarczy:

- przyjść z dowodem osobistym,

- podpisać deklarację członkowską,

- opłacić wpisowe (5 zł), wkład członkowski (5 zł) i wykupić jeden udział (10 zł).

 

Wszystkie formalności można załatwić osobiście w ciągu kilku minut w każdej placówce naszej Kasy.

W przypadku rezygnacji z członkostwa udział i wkład członkowski podlegają zwrotowi w terminach statutowych.

 

Informacja o wysokości stóp procentowych NBP oraz odsetek ustawowych obowiązujących od 01.01.2016r.
Stopa lombardowa NBP 2,50%
Stopa referencyjna NBP 1,50%
Odsetki ustawowe 5,00%
Odsetki maksymalne wynikające z czynności prawnej ≤10,00%
Odsetki za opóźnienie(umowne) ≤14,00%
Odsetki ustawowe za opóźnienie 7,00%
Odsetki maksymalne za opóźnienie ≤14,00%
Jeżeli chcesz być informowany o nowościach i promocjach wyślij nam swój adres e-mail
partnerzy

Copyright © SKOK "Boże Dary" Wszelkie prawa zastrzeżone