Lokaty terminowe ze stałym oprocentowaniem


Lokata odnawialna - lokata wraz z odsetkami automatycznie przechodzi w nową na taki sam okres z oprocentowaniem obowiązującym w dniu odnowienia

Okres oszczędzania Oprocentowanie*
1-3 miesięcy 1,30%
4-6 miesięcy 1,55%
7-12 miesięcy 1,75%


Lokata nieodnawialna - po zakończeniu okresu trwania kwota wraz z odsetkami zostaje przeksięgowana na rachunek ROR klienta lub IKS+


Okres oszczędzania Oprocentowanie*
3 miesiące 1,50%


extra Lokata - minimalna kwota lokaty 250 tys. złotych, lokata nieodnawialna dostępna również w eSKOK


Okres oszczędzania Oprocentowanie*
3 - 5 miesięcy 1,60%
6 - 11 miesięcy 1,70%
12 miesięcy 1,85%


eLokata - lokatę klient może założyć tylko przez eSKOK, lokata nieodnawialna


Okres oszczędzania Oprocentowanie*
3 miesiące 1,55%

* Oprocentowanie w skali roku

Indywidualne Konto Spółdzielcze IKS

IKS, czyli Indywidualne Konto Spółdzielcze prowadzone jest w celu gromadzenia przez członków Kasy obowiązkowych comiesięcznych oszczędności.

Pod zastaw składek na koncie IKS można uzyskać pożyczkę, nawet dwukrotność sumy zgromadzonej na koncie!

Konto jest oprocentowane 0,5% w skali roku.

Informacja o wysokości stóp procentowych NBP oraz odsetek ustawowych obowiązujących od 01.01.2016r.
Stopa lombardowa NBP 2,50%
Stopa referencyjna NBP 1,50%
Odsetki ustawowe 5,00%
Odsetki maksymalne wynikające z czynności prawnej ≤10,00%
Odsetki za opóźnienie(umowne) ≤14,00%
Odsetki ustawowe za opóźnienie 7,00%
Odsetki maksymalne za opóźnienie ≤14,00%
Jeżeli chcesz być informowany o nowościach i promocjach wyślij nam swój adres e-mail
partnerzy

Copyright © SKOK "Boże Dary" Wszelkie prawa zastrzeżone