Weź pożyczkę

realizuj swoje plany!

30 lat doświadczenia na rynku finansowym

Pożyczki i Kredyty

Atrakcyjne oprocentowanie, szybka decyzja kredytowa, niska lub zerowa prowizja i brak kwoty maksymalnej – to najważniejsze atuty naszych pożyczek i kredytów. W ofercie znajdą Państwo również pożyczki konsolidacyjne oraz chwilówki.

Oszczędności

Lokaty terminowe, rentierskie, Rachunki Systematycznego Oszczędzania objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego. Pomnażaj regularnie swoje oszczędności. Gdy odłożysz środki na dłużej otrzymasz wyższe oprocentowanie.


Konta osobiste

Konta osobiste już za 0 zł za otwarcie i prowadzenie konta. Wybierz najlepsze dla siebie konto osobiste z możliwością bezpiecznego dostępu przez Internet.

Karty płatnicze

Karta płatnicza Visa SKOK – to karta typu debetowego wydana do konta prowadzonego w SKOK. Płać bezpiecznie za zakupy w sklepach stacjonarnych oraz w Internecie. Korzystaj z sieci bankomatów na całym świecie.

Usługa eSKOK

Usługa eSKOK zapewnia dostęp do środków pieniężnych zgromadzonych na rachunkach prowadzonych przez Kasę, a także umożliwia wykonywanie Transakcji lub innych czynności płatniczych drogą elektroniczną.

.


Ważne informacje:

06.06.2024 r.

Weryfikacja numeru PESEL

Szanowni Państwo,

Od 1 czerwca 2024 r. SKOK ma obowiązek dokonać weryfikacji numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL w następujących sytuacjach:

– przed zawarciem umowy pożyczki/kredytu,
– przed zawarciem umowy rachunku oszczędnościowego
i rachunku oszczędnościowo – rozliczeniowego,
– przed wypłatą gotówki z rachunku, która pojedynczo albo jako kolejna powoduje, że suma wypłat gotówkowych dokonanych w danym dniu we wszystkich placówkach SKOK przekracza trzykrotność minimalnego wynagrodzenia za pracę, o którym mowa w ustawie z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę.

Jeśli numer PESEL jest zastrzeżony SKOK odmówi zawarcia umowy lub wstrzyma wypłatę gotówki na 12 godzin od momentu złożenia dyspozycji wypłaty gotówkowej, pomimo cofnięcia w tym czasie zastrzeżenia numeru PESEL w rejestrze zastrzeżeń numerów PESEL. Zastrzec oraz cofnąć zastrzeżenie numeru PESEL można na stronie Ministerstwa Cyfryzacji w ramach portalu internetowego usług dla Obywateli, w aplikacji mObywatel lub w dowolnym urzędzie gminy.

Podstawa prawna:
Ustawa z dnia 7 lipca 2023 r. o zmianie niektórych ustaw w celu ograniczania niektórych skutków kradzieży tożsamości (Dz. U. z 2022 r.
poz. 2324, z późn. zm.).


04.06.2024 r.

Wakacje
kredytowe

Szanowni Państwo,

Zapraszamy do zapoznania się z zasadami wakacji kredytowych w SKOK „Boże Dary”.

Wakacje kredytowe – zasady

Wakacje kredytowe – wniosek


05.10.2023 r.

Zmiana wysokości stóp procentowych NBP oraz odsetek ustawowych

NAZWA ODSETEKSPOSÓB LICZENIA / OGRANICZENIEWART.
Odsetki ustawowestopa referencyjna NBP + 3,5 punktu procentowego9,25%
Odsetki maksymalne wynikające z czynności prawnej≤ dwukrotność odsetek ustawowych≤18,50%
Odsetki za opóźnienie (umowne)≤ odsetki maksymalne za opóźnienie≤22,50%
Odsetki ustawowe za opóźnieniestopa referencyjna NBP + 5,5 punktu procentowego11,25%
Odsetki maksymalne za opóźnienie≤ dwukrotność odsetek ustawowych za opóźnienie≤22,50%

07.09.2022 r.

Nowa jakość płatności online dla klientów SKOK!


08.08.2022 r.

Lokata na nowe środki

Lokata na nowe środki 3, 6 i 12 miesięcy zobacz ile zyskujesz z lokatą:

3 miesiące – 5% w skali roku
6 miesięcy – 5,50% w skali roku
12 miesięcy – 6% w skali roku


Zapraszamy do naszych oddziałów !


18.07.2022 r.

Wyłączenie starej bankowości elektronicznej

W dniu dzisiejszym nastąpiło wyłączenie starej wersji systemu internetowego eSKOK oraz aplikacji mobilnej mSKOK. Zachęcamy do korzystania z nowej bankowości elektronicznej eSKOK oraz aplikacji mSKOK.


25.02.2022 r.

UWAŻAJ na fake newsy


17.02.2022 r.

Zmiana sposobu potwierdzania płatności kartą w Internecie


Szanowni Państwo,

Informujemy, że od dnia 1 marca 2022r. realizacja transakcji w Internecie odbywać się będzie tylko i wyłącznie z zastosowaniem dwustopniowego uwierzytelnienia.

Nowa funkcjonalność polega na wdrożeniu dodatkowego elementu uwierzytelnienia w procesie
silnego uwierzytelnienia transakcji internetowych dokonywanych przy użyciu kart płatniczych
VISA wydanych przez KSKOK. W ramach niniejszej funkcjonalności dodano dodatkowy czynnik
uwierzytelnienia tj. e-hasło (element wiedzy), obok dotychczas funkcjonującego jednorazowego
kodu przesyłanego SMS-em (elementu posiadania).
Zarządzanie e-hasłem będzie odbywać się za pośrednictwem systemu bankowości elektronicznej
eSKOK. Posiadacz / Użytkownik karty będzie miał możliwość samodzielnego zdefiniowania
pierwszego e-hasła, jak też późniejszej jego zmiany. E-hasło będzie składać się z 6 cyfr i będzie
przypisane do Posiadacza lub Użytkownika (jego nr członkowskiego), tzn. Posiadacz lub
Użytkownik karty będzie miał możliwość zdefiniowania jednego hasła do wszystkich posiadanych
w danym SKOK kart.

Aby ustanowić/zmienić e-hasło należy:

 1. zalogować się do swojej bankowości elektronicznej;
 2. w menu głównym wybrać zakładkę „KARTY”;
 3. kliknąć przycisk „Ustaw/Zmień e-hasło;
 4. wprowadzić nowe e-hasło, składające się z 6 cyfr; jeżeli wcześniej Posiadacz/Użytkownik zdefiniował e-hasło – zostanie ono zastąpione przez aktualnie wprowadzone.
 5. zatwierdzić nadanie/zmianę e-hasła kodem SMS (UWAGA! nadanie/zmiana e-hasła jest również silnie uwierzytelniane).

  Jeżeli udało się pomyślnie ustawić/zmienić e-hasło, powinien wyświetlić się ekran potwierdzający nadanie nowego e-hasła.

Przebieg procesu transakcji z zastosowaniem dwustopniowego uwierzytelnienia:

 1. Posiadacz w sklepie internetowym wybiera sposób płatności „karta”.
 2. Posiadacz uzupełnia dane wymagane do transakcji internetowej.
 3. Akceptant uczestniczący w usłudze 3D Secure przekazuje dostawcy systemu kartowego
  za pośrednictwem organizacji płatniczej dane transakcji.
 4. Dostawca systemu kartowego przeprowadza uwierzytelnienie w systemie.
 5. Dostawca wyświetla zapytanie o e-hasło, a następnie o kod sms.
 6. Dostawca waliduje poprawność wprowadzonego hasła i sms. Posiadacz/użytkownik będzie miał trzy próby na wprowadzenie e-hasła w trakcie uwierzytelnienia transakcji internetowej,
  w przypadku wprowadzenia trzykrotnie błędnego e-hasła karta zostanie zablokowana do godz.

Zachęcamy do zapoznania się z komunikatem:

Komunikat dot. dwustopniowego uwierzytelniania


19.04.2021 r.

Uwaga! Oszuści!Krajowa Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo-Kredytowa otrzymywała informacje od osób, na numery których dzwonią oszuści i próbowali uzyskać dane służące do kradzieży środków finansowych. Dzieje się to pod pozorem „zablokowania” rzekomego przelewu wychodzącego z rachunku takiej osoby, telefonu „weryfikującego” dane pod przelew przychodzący na rachunek itp.

Numer telefonu spod którego dzwonią oszuści to 58 55 09 600.

Kasa Krajowa informuje, że nie wykonuje żadnych telefonów do osób fizycznych! Bardzo prosimy o zachowanie ostrożności, oraz niepodawanie żadnych danych


09.03.2021 r.

Broszura informacyjna

Szanowni Państwo,

Zgodnie z art. 20d ust. 1 z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych udostępniamy Państwu broszurę informacyjną Komisji Europejskiej dotyczącą praw konsumentów przy dokonywaniu płatności w państwach członkowskich.

Broszura informacyjna Komisji Europejskiej


17.03.2020 r.

Urząd Komisji Nadzoru Finansowego OSTRZEGA!

Bądź odporny!!!


28.11.2019 r.

Mikrorachunek podatkowy

Zmiany w przelewach podatkowych od 1 stycznia 2020 r.

Od 1 stycznia 2020 r. zmieniają się zasady opłacania podatków PIT, CIT i VAT do urzędu skarbowego. Aktualne konta urzędów skarbowych zostaną zamknięte. Przelew podatku PIT, CIT i VAT do urzędu będziesz wykonywać na swój indywidualny mikrorachunek podatkowy.

Jak uzyskać numer tego konta? Indywidualny numer mikrorachunku podatkowego uzyskasz za pośrednictwem specjalnej strony Ministerstwa Finansów: www.podatki.gov.pl/generator-mikrorachunku-podatkowego lub w urzędzie skarbowym. Będzie Ci do tego potrzebny identyfikator podatkowy – czyli NIP lub PESEL. Konto będzie aktywne dopiero od 1 stycznia 2020 r., natomiast jego numer można wygenerować wcześniej.

Opracowanie Ministerstwa Finansów nt. mikrorachunku podatkowego


14.05.2018 r.

Ochrona danych osobowych członków SKOK

W związku z wejściem w życie od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych), które dalej nazywamy RODO w załączeniu publikujemy informacje o przetwarzaniu danych osobowych w naszej kasie.

Informacja o przetwarzaniu danych osobowych członków Spółdzielczych Kas Oszczędnościowo – Kredytowych