O Nas

Jak powstaliśmy?

Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa „Boże Dary” powstała w marcu 1994 r. na terenie Kopalni Węgla Kamiennego „Murcki” w Katowicach. W początkach swojego istnienia działała pod nazwą Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa przy KWK „Murcki”, ze względu na to, że naszymi klientami byli wyłącznie pracownicy kopalni.

Wraz z dalekosiężnymi planami rozwoju Zebranie Przedstawicieli Kasy podjęło w 2000 r. decyzję o zmianie nazwy ze SKOK przy KWK „Murcki” na SKOK „Boże Dary”, a działalność została rozszerzona o większe grono klientów. Również w 2000 r. został otwarty pierwszy punkt kasowy poza Centralą, który szybko zyskał uznanie. Dlatego podjęto decyzję o dalszej ekspansji i otwieraniu kolejnych punktów kasowych.

Obecnie SKOK „Boże Dary” należy do spółdzielni o charakterze finansowym, która uzyskuje dodatnie wyniki finansowe. Świadczymy szeroki zakres usług finansowych dla ponad 12 tysięcy Naszych członków. Posiadamy 15 placówek na terenie Śląska.


1994

W początkach swojego istnienia działała pod nazwą Spółdzielcza Kasa Oszczędnościowo – Kredytowa przy KWK „Murcki”

2000

Otwarcie pierwszego punktu kasowego poza Centralą

2019

Obecnie do naszej Kasy należy ponad 12 tysięcy osób, które są obsługiwane w 15 placówkach na terenie Śląska.


Jak zostać członkiem SKOK-u?

Członkami Kasy mogą zostać osoby fizyczne, posiadające pełną zdolność do czynności prawnych, będące pracownikami zakładów pracy, emerytami, rencistami, członkami organizacji społecznych bądź zawodowych.

Aby zostać członkiem Spółdzielczej Kasy Oszczędnościowo – Kredytowej „Boże Dary” wystarczy:

  • przyjść z dowodem osobistym,
  • podpisać deklarację członkowską,
  • opłacić wpisowe (5 zł), wkład członkowski (5 zł) i wykupić jeden udział (10 zł)

Wszystkie formalności można załatwić osobiście w ciągu kilku minut w każdej placówce naszej Kasy.
W przypadku rezygnacji z członkostwa udział i wkład członkowski podlegają zwrotowi w terminach statutowych.