Oszczędności

Oprocentowanie lokat w skali roku

Lokata na nowe środki*

Lokata nieodnawialna**

3 miesiące4,50%
6 miesięcy4,00%
*Minimalna kwota nowych środków niezbędna do założenia lokaty – 300zł, maksymalna kwota lokat na nowe środki 200 000zł. Limit ten dotyczy każdego z okresów trwania lokaty.

Lokaty ze stałym oprocentowaniem

Lokata nieodnawialna**

3 miesiące3,00%
6 miesięcy2,75%
7 miesięcy2,10%
12 miesięcy2,50%
13 miesięcy2,30%

Lokata odnawialna***

3 miesiace 2,75%
1-3 miesięcy0,45%
4-6 miesięcy0,55%
7-12 miesięcy0,85%

Lokaty ze zmiennym oprocentowaniem

Lokata nieodnawialna**

3-5 miesięcy0,20%
6-11 miesięcy0,30%
12-23 miesięcy0,40%
24 miesiące0,50%

Lokata nieodnawialna** – po zakończeniu okresu trwania kwota wraz z odsetkami zostaje przeksięgowana na rachunek ROR klienta lub IKS+

Lokata odnawialna*** – lokata wraz z odsetkami automatycznie przechodzi w nową na taki sam okres z oprocentowaniem obowiązującym w dniu odnowienia

Środki zgromadzone na lokatach są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 711 z późn. zm.).

Stosujemy roczną kapitalizację odsetek na rachunkach lokat terminowych

Zysk z lokat podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%

Niniejsza strona nie jest ofertą ani propozycją nabycia produktu w rozumieniu prawa. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny.