Oszczędności

Lokaty ze stałym oprocentowaniem dla nowych środków

Okres oszczędzaniaOprocentowanie*
3 miesięcy7,5%
6 miesięcy7,0%

Lokaty ze stałym oprocentowaniem

Okres oszczędzaniaOprocentowanie*
3 miesięcy5,00%
6 miesięcy5,50%
12 miesięcy6,00%

Lokata odnawialna – lokata wraz z odsetkami automatycznie przechodzi w nową na taki sam okres z oprocentowaniem obowiązującym w dniu odnowienia

Okres oszczędzaniaOprocentowanie*
1-3 miesięcy0,45%
4-6 miesięcy0,55%
7-12 miesięcy0,85%

Lokata nieodnawialna – po zakończeniu okresu trwania kwota wraz z odsetkami zostaje przeksięgowana na rachunek ROR klienta lub IKS+

Okres oszczędzaniaOprocentowanie*
3 miesiące0,55%
7 miesięcy2,10%
13 miesięcy2,30%

eLokata – lokatę klient może założyć tylko przez eSKOK, lokata nieodnawialna

Okres oszczędzaniaOprocentowanie*
3 miesiące0,65%

* Oprocentowanie w skali roku

Środki zgromadzone na lokatach są objęte gwarancjami Bankowego Funduszu Gwarancyjnego zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 1994 r. o Bankowym Funduszu Gwarancyjnym (Dz. U. z 2009 r., Nr 84, poz. 711 z późn. zm.).

Stosujemy roczną kapitalizację odsetek na rachunkach lokat terminowych

Zysk z lokat podlega opodatkowaniu podatkiem dochodowym w wysokości 19%

Niniejsza strona nie jest ofertą ani propozycją nabycia produktu w rozumieniu prawa. Ma ona charakter wyłącznie informacyjny.