Konta Osobiste

ROR – Rachunek Oszczędnościowo-Rozliczeniowy

Najbardziej popularny, wysoko oprocentowany rachunek osobisty. Prowadzony jest w celu gromadzenia środków pieniężnych członków SKOK i przeprowadzania na ich zlecenie rozliczeń finansowych. Oprocentowanie rachunku wynosi 0,00 %

Dodatkowo posiadając konto ROR możesz korzystać z:


IKS PLUSIndywidualne Konto Spółdzielcze

Dla klientów naszej Kasy mamy propozycję otwarcia bądź zamiany standardowego konta IKS na IKS Plus, które jest kontem oszczędnościowym z funkcją rozliczeniową. Oprocentowanie rachunku wynosi 0,00 %

IKS Plus to możliwość:

  • realizacji stałych i jednorazowych zleceń płatniczych
  • zaciągnięcia pożyczki
  • linii odnawialnej w IKS Plus
  • posiadania karty SKOK VISA

Przeniesienie rachunku płatniczego

SKOK „Boże Dary” realizuje proces przeniesienia rachunku płatniczego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 19 sierpnia 2011r. o usługach płatniczych.


Podstawowy Rachunek Płatniczy

Rachunek przeznaczony jest dla osób, dla których żaden dostawca usług płatniczych, w ramach działalności wykonywanej na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, nie prowadzi innego rachunku płatniczego w walucie polskiej umożliwiającego wykonywanie transakcji płatniczych.

Rachunek umożliwia: otrzymywanie wpływów z tytułu dochodów lub świadczeń, opłacanie rachunków, nabywanie towarów i usług (także przez Internet), w tym za pośrednictwem polecenia zapłaty, polecenia przelewu.

  • Opłata za prowadzenie rachunku wynosi 0,00zł
  • Oprocentowanie rachunku wynosi 0,00 %
  • SKOK „Boże Dary” pobiera opłaty za wykonanie każdej następnej krajowej transakcji płatniczej (tj. polecenia przelewu) po wykonaniu w ciągu miesiąca nieodpłatnie 5-ciu takich transakcji zleconych przez konsumenta
  • Możliwość otrzymania karty płatniczej SKOK Visa
  • Rachunek może również być z dostępem do usługi eSKOK

Z rachunkiem nie mogą być powiązane żadne produkty kredytowe.